СФУЛТ - Світова Федерація Українських Лікарських Товариств

АНКЕТУВАННЯ ЛІКАРІВ!
17.04.2020

Шановні колеги прохання долучитися до АНКЕТУВАННЯ ЛІКАРІВ!
Згідно ініціативи президії Правління ВУЛТ проводиться опитування лікарів України щодо ситуації, яка склалася в ЗОЗ в зв’язку з пандемією.
Результати анкетування надважливі для об’єктивної оцінки стану галузі, її готовності до боротьби з короновірусом, захищеності медиків. Дуже прошу оперативно розповсюдити анкету! Тільки оперуючи об’єктивною інформацією ми можемо досягнути змін!
ПРОХАННЯ ПОШИРИТИ СЕРЕД КОЛЕГ-МЕДИКІВ!
https://activegroup.com.ua/opituvannya-likariv/