СФУЛТ - Світова Федерація Українських Лікарських Товариств

Словник

В останні роки з розвитком міжнародних зв’язків і можливостей доступу до англомовної медичної літератури виникла потреба в створенні англійсько-українського кардіологічного словника.

Ініціативна редакційна група в складі Гаврилюк С., Чорнобривенко О.,Нечаїв С. вирішила створити цей словник, який буде розміщений на сайті СФУЛТу (sfult.org).

У словнику будуть представлені кардіологічні терміни, абревіатури та скорочення, прийняті в англомовній літературі. Ми запрошуємо всіх бажаючих, особливо спеціалістів з ехокардіографії, ангіографії та функціональної діагностики надавати доповнення та правки. Адреса для електронного листування sergav@ukr.net. Всі, хто буде приймати участь у роботі, будуть включені в список співавторів словника. В перспективі ми плануємо створити відповідні франко- та німецькомовні термінологічні аналоги.

Хочемо подякувати першим співавторам — Бондаренко К., Рингач Н.

Загрузити англійсько-український словник термінів

Загрузити англійсько-український словник абревіатур